Terčová dráha PitShooting

terčové zařízení

terčová dráha

Terčové zařízení PitShooting je určeno pro všechny kulové střelnice. Je tvořeno terčovým vozíkem, který se pohybuje na kolejové dráze, zavěšené na stropě střelnice. Délka dráhy je volitelná s modulem 1 m. To znamená že je možné jej použít jak na střelnicích s dálkou střelby do 15 m (například), tak na střelnicích s dálkou střelby do 100 m.  Terčové zařízení je vybaveno kamerovým systémem, který slouží k přenosu obrazu terče na monitor ve střeleckém boxu. Monitor je dotykový a slouží zároveň k ovládán terčového zařízení a nastavování střeleckých úloh. Napitshoot02 terčovém zařízení je možné nastavit celou řadu střeleckých cvičení od statického umístění terče do libovolné vzdálenosti až po dynamické úlohy, ve kterých se terč skrývá, otáčí, nebo pohybuje kolmo ke směru pohybu. Dynamické úlohy doplňuje možnost časování, pomocí níž lze nastavit dobu po kterou se terč ukáže, dobu po kterou setrvá v jednotlivých dálkách střelby a dobu po kterou lze na terč střílet. Toto časování je spojeno se pitshoot03„semaforem“, který si terčové zařízení veze sebou a pomocí červeného a zeleného osvětlení zakazuje, nebo povoluje střelbu. Terčové zařízení si veze sebou i osvětlení teče, které je regulovatelné a je možné jej nastavit na různou intenzitu.

Napsat komentář