projektování střelnic

Zpracujeme pro Vás projekt střelnice:

  • pro kulovou střelbu
  • pro brokovou střelbu
  • pro lukostřelbu

Podmínky pro zřizování a provozování střelnic upravuje Zákon o střelných zbraní a střelivu č. 119ú2002 Sb. ze dne 8. března 2002. Tento zákon zároveň stanovuje, že držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici (nejedná-li se o ochranu života, zdraví nebo majetku). Loveckou střelbu pak upravuje Zákon o myslivosti. Stejné ustanovení platí i pro držitele zbraní kategorie D.

Z toho vyplývá, že zastřílet si může normální člověk jen a jen na střelnici. Aby byla střelba na střelnici bezpečná, je třeba splnit řadu dalších podmínek.

 Plánujete-li výstavbu střelnice, zpracujeme pro vás balistický projekt střelnice tak, aby střelnice vyhovovala všem zákonům, nařízením a normám, platným v ČR.

Stavíte-li střelnici ve stávajícím objektu, navrhneme optimální řešení pro danou dispozici. Chystáte-li výstavbu střelnice „na zelené louce“, zpracujeme podklady pro její realizaci tak aby vyhovovala všem Vašim představám a požadavkům.

Máte-li střelnici a chcete jí rekonstruovat nebo modernizovat, zpracujeme projekt rekonstrukce a modernizace Vaší střelnice.

Poskytneme ZDARMA úvodní konzultaci, jejímž výsledkem bude rámcové doporučení pro další postup.

Na základě této konzultace se pak rozhodnete, zda si necháte u nás zpracovat projektovou dokumentaci. Pro vaší motivaci, a možnost porovnání s konkurencí, Vám zpracujeme naší cenovou nabídku. Pak se teprve můžete rozhodnout.

Střelnice ale není jen střelecké stanoviště a terč. Střelnice je také elektroinstalace, bezpečnostní systémy, terčové zařízení, ovládání terčů, vyhodnocovací zařízení, vzduchotechnika, osvětlení, … To vše je součástí našeho projekčního návrhu.

Provoz na střelnici se řídí přísnými pravidly a vyžaduje když ne spoustu, tak řadu povolení, schválení a vyjádření kompetentních orgánů. Vše zajistíme v rámci námi poskytovaných služeb.

 Máte-li nějaký dotaz k projektování střelnice, neváhejte nás kontaktovat: 

info@strelnice.name

Napsat komentář