Komerční a nekomerční střelnice

Pojem komerční a nekomerční střelnice se vyskytuje v ČSN 39 5401 Civilní střelné zbraně a střelivo – Střelnice pro ruční palné zbraně a plynové zbraně.

V části 4. Druhy střelnic – termíny a definice se v odst. 4.10 uvádí, že komerční střelnice jsou střelnice provozované jako podnikání a nekomerční střelnice jsou střelnice provozované jiným způsobem než jako podnikání. To znamená, že je-li střelnice provozována jako podnikání, jedná se o střelnici komerční a ve všech ostatních případech se jedná o střelnici nekomerční.

Co z toho vyplývá? Článek (4), § 52, Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/02 Sb. ukládá povinnost přiložit k žádosti o povolení k provozování střelnice ověřenou kopii koncesní listiny provozovatele střelnice, pokud střelnice má být používána k podnikatelským účelům. Selský rozum tedy říká – má-li být střelnice používána k podnikatelským účelům podle Zákona 119/02 Sb., bude střelnice provozována jako podnikání, tedy bude se jednat o střelnici komerční podle ČSN 39 5401 a je tedy třeba si zřídit koncesní listinu.

A naopak, bude-li střelnice provozována jiným způsobem než jako podnikání, nebude používána k podnikatelským účelům a podle Zákona č. 119/02 Sb. není třeba k jejímu provozování vyřizovat koncesní listinu. V takovém případě to pak bude střelnice nekomerční.

Pokud by někdo ještě neměl jasno, co to vlastně je to podnikání, lze nahlédnout například do Wikipedie ZDE.

Jakou kvalifikaci tedy musí mít provozovatel nekomerční střelnice? Z výše uvedeného vyplývá, že žádnou, nechce-li sám vykonávat funkci správce střelnice, jehož ustanovení je vyžadováno Zákonem č. 119/02 Sb. Tentýž zákon, pak v § 55 stanovuje požadavky na kvalifikaci správce střelnice: „Správcem střelnice může být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, nebo E“. Toť vše.

U komerční střelnice je to jiná. Provozovatel musí mít koncesní listinu, k ní zbrojní licenci, ke koncesní listině osobu zodpovědnou a ke zbrojní licenci zbrojíře. Nároky na povolení k provozu komerční střelnice jsou tak rozsáhlé, že jim bude věnován samostatný článek.

Závěrem stručné shrnutí:

  • k provozování Komerční střelnice je nutná koncesní listina,
  • k provozování nekomerční střelnice není nutná koncesní listina.

A úplně na závěr: Pokud majitel nekomerční střelnice vybírá od návštěvníků střelnice poplatky na pokrytí nákladů na provoz střelnice nejedná se o podnikání, protože nevytváří zisk. Pokud tedy položíme otázku: Může majitel nekomerční střelnice vybírat vstupné? Odpověď bude ano, ale pouze na úhradu nákladů na provoz střelnice.

Příspěvek byl publikován v rubrice zákony a normy se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář