balistika a střelnice

Výraz balistika se vyskytuje v Zákoně o střelných zbraních a střelivu č. 119/02 Sb. Konkrétně v hlavě VII tohoto zákone se v odst. (4) § 52 uvádí že k žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit … (mimo jiné) … provozní řád střelnice, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě ověřený znalcem v oboru balistiky….

Co to tedy znamená v praxi? Každý, kdo si chce otevřít střelnici, musí mít pro tuto střelnici zpracovaný provozní řád. Tento provozní řád musí předložit znalci z oboru balistika k ověření. Znalec provede ověření tak, že zkontroluje provozní řád, zda-li provoz, řízený na střelnici podle tohoto provozního řádu splňuje podmínky bezpečné střelby, což ve svém ověření napíše. Postup ověření provozního řádu není nikde autoritativně stanoven. Při ověřování provozního řádu se znalec musí řídit svými znalostmi a zákonem o znalcích a tlumočnících. Ten mu předepisuje uvést souhrn skutečností, ze kterých při zpracování svého posudku vycházel. Vzhledem k tomu, že vyjádření znalce v ověření provozního řádu je tím nejpodstatnějším, je vhodné se znalcem spolupracovat od samého počátku vzniku myšlenky o zřízení střelnice. Znalec tak může korigovat projektování a výstavbu tak, aby jeho závěrečné vyjádření bylo stoprocentně kladné.

Vyjádření znalce ale nelze považovat za zákon. Konečný verdikt je vždy na policii a znalec tak jen může doporučit (nebo naopak nedoporučit) uvedení střelnice do provozu.

Příspěvek byl publikován v rubrice zákony a normy se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář